ObsazeníMgr. Antonín Hulva, advokát

Antonín Hulva je absolventem Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Svá studia úspěšně ukončil v roce 1978 složením státní závěrečné zkoušky. Po studiích působil jako podnikový právník ve státním podniku Stavoprojekt v Ostravě, a to po dobu tří let. Od roku 1980 se stal podnikovým právníkem Jednotného zemědělského družstva Hlavnice se sídlem v Litultovicích, kde působil až do roku 1991. Tohoto roku zakládá kancelář, tehdy komerčněprávní. V důsledku sloučení České advokátní komory s Komorou komerčních právníků v roce 1996 se stal samostatným advokátem.

Ve své praxi se zabývá především obchodním, občanským a pracovním právem. Věnuje se též právu správnímu a trestnímu. Z hlediska úzké specializace se zabývá korporátním právem, závazkovými právními vztahy a právními vztahy k nemovitostem.

Antonín Hulva zakládal v oblasti korporátního práva mnoho obchodních společností a družstev, podílel se na jejích přeměnách a restrukturalizaci. V oblasti developmentu právně zaštítil výstavbu řady průmyslových objektů či výstavbu víceúčelové haly v Opavě. V oblasti mezinárodního obchodu právně zaštítil například subdodávku nádrží na ropné produkty a drenážního systému pro rafinerii v Srbsku či se podílel na projektech výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci a výstavby masokombinátu v Súdánu.

Jazyková výbava: český jazyk, ruský jazyk

Specializace:
 • Nemovitosti a development
 • Pracovní právo
 • Vedení soudních sporů a rozhodčích řízení
 • Závazkové právní vztahy

Výběr realizovaných projektů:
 • Právní zaštítění výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci
  (investice v hodnotě cca 2,5 mld. Kč)
 • Právní zaštítění výstavby masokombinátu v Súdánu
  (investice v hodnotě cca 1 mld. Kč)
 • Právní zaštítění výstavby víceúčelové haly v Opavě
  (investice v hodnotě cca 250 mil. Kč)
 • Právní zaštítění výstavby sítě čerpacích stanic na území Ukrajiny
  (investice v hodnotě cca 150 mil. Kč)
 • Právní zaštítění dodávky komodit do Iráku
  (transakce v hodnotě cca 100 mil. Kč)
 • Výstavba drenážního systému rafinérie, Srbsko a Černá Hora
  (investice v hodnotě cca 20 mil. Kč)

<< Zpět

Kontakt

HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo advokátní kanceláře
náměstí Republiky 2/1
CZ-746 01 OPAVA


Telefon: (+420) 553 717 132
Email: office@hulva.cz

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář