SlužbyFÚZE A AKVIZICE

Našimi klienty jsou také velké nadnárodní společnosti, s jejichž činností souvisí rovněž požadavky na poskytování právního servisu v oblasti fúzí a akvizic. S ohledem k této skutečnosti máme mnoho zkušeností v oblasti spojování podniků, přeměn obchodních společností a akvizicí. Naše právní služby v této oblasti zahrnují především právní zaštítění nabytí a převodů akcií či podílů.

V souvislosti s přeměnami obchodních společností poskytujeme našim klientům především následující právní služby:
  • Právní prověrky předmětu akvizice (právní due diligence) včetně závěrečného reportu o zjištěných skutečnostech. Zpráva due diligence obsahuje soubor informací o právních aspektech aktiv a pasiv obchodních společností, dále podrobné informace o jednotlivých závazkových právních vztazích, jimiž je skupovaná obchodní společnost vázána, pracovněprávních vztazích, souhrnu vedených soudních sporů včetně právních a faktických rizik souvisejících s vedením soudních sporů (prognóza výsledku soudních sporů a faktické vymahatelnosti nároků)
  • Příprava či revize komplexní smluvní dokumentace týkající se převodů podniků (smlouvy o převodu obchodních podílů, smlouvy o prodeji akcií, smlouvy o prodeji podniku)
  • Příprava či revize komplexní smluvní dokumentace v souvislosti se zajištěním financování akvizic včetně zajišťovacích smluvních instrumentů
  • Účast při jednáních o prodeji podniku, převodu obchodních podílů či prodeji akcií a aktivní působení směřující k dohodě o obsahu smluvní dokumentace ošetřující transakci, to vše v souladu se zájmy klienta a tak, aby obsah dokumentace byl pro smluvního partnera akceptovatelný
  • Právní zaštítění restrukturalizace nabyté obchodní společnosti včetně vypořádání proběhlé transakce – akvizice
  • Komplexní právní servis související s akvizicí v oblasti veřejného práva, zejména z hlediska ochrany hospodářské soutěže a jiných veřejnoprávních regulátorů (zajištění veřejnoprávních požadavků na akvizice)
  • Zastupování klientů při zápisech do obchodního rejstříku v souvislosti s  realizovanými fúzemi či akvizicemi

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář