SlužbyKORPORÁTNÍ PRÁVO

Korporátní právo je nedílnou součástí právních služeb poskytovaných naší kanceláří v rámci obchodního práva. Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby při zakládání obchodních společností, navyšování či snižování jejich základního kapitálu, při jejich změnách, restrukturalizacích či likvidacích, jakož i při správě a vedení obchodních společností. Máme rovněž zkušenosti v oblasti koncernového práva, které je možné zužitkovat při uzavírání smluv mezi koncernovými společnostmi nebo v souvislosti s vypracováváním zpráv o vztazích mezi propojenými osobami.

V oblasti korporátního práva se proto nejčastěji zabýváme:
 • Zakládáním obchodních společností a družstev bez rozdílu právní formy
 • Změnami formy podnikání z fyzické osoby na osobu právnickou včetně případného prodeje podniku
 • Přeměnami obchodních společností (fúze, rozdělování, transformace)
 • Vztahy mateřských a dceřiných společností včetně koncernového práva
 • Korporátními vztahy uvnitř společnosti (právní vztahy mezi společníky či akcionáři)
 • Přípravou či revizí zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, výročních zpráv a ovládacích smluv
 • Přípravou a revizemi smluv o výkonu funkce, manažerských smluv včetně řešení právních vztahů managementu a společností
 • Zajištěním konání průběhu valných hromad obchodních společností včetně zastoupení klientů na valných hromadách
 • Komplexními právními službami v souvislosti s navyšováním či snižováním základního kapitálu obchodních společností
 • Přípravou právní dokumentace a právním zastoupením v souvislosti s převody obchodních podílů a prodejem akcií
 • Právním poradenstvím při likvidaci obchodních společností či v souvislosti s insolvenčním řízením

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář