SlužbyMEZINÁRODNÍ OBCHOD

Advokáti naší kanceláře mají bohaté zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodního styku, který je pro většinu našich klientů každodenní rutinou. Naše zkušenosti však zahrnují nejen zastupování při běžné dodávce zboží do zahraničí, ale též vyjednávání obchodních podmínek, přípravu právní dokumentace a návrhů financování dodávky složitých technologických zařízení včetně jejich přepravy a zprovoznění v zahraničí či subdodávky pro výstavbu investičních celků.

V souvislosti s mezinárodním obchodním stykem naše kancelář zaštiťovala mimo jiné dodávku nádrží na ropné produkty a drenážního systému pro rafinerii v Srbsku, dodávku drtičky a třídičky suti a kameniva pro odběratele se sídlem v Iráku, subdodávku armatur pro výstavbu elektrárny v Pákistánu, subdodávku potrubí pro výstavbu elektrárny v Rumunsku a další.

V souvislosti s mezinárodním obchodním stykem Vám advokáti naší kanceláře mohou nabídnout především:
  • Aktivní účast při sjednávání kontraktu včetně obchodních a právních podmínek transakce
  • Přípravu a revize smluvní dokumentace na přeshraniční dodávku zboží či technologických zařízení (nejčastěji kupní smlouvy a smlouvy o dílo), to vše dle požadavků kladených na smluvní dokumentaci českým právním řádem, mezinárodním právem, jakož i evropským komunitárním právem
  • Návrh řešení, přípravu a revize smluvní dokumentace pokud se týče financování přeshraniční dodávky zboží (smlouvy o úvěru, smlouvy o akreditivu, bankovní záruky, factoring)
  • Přípravu a revize smluvní dokumentace ve vztahu k přepravě předmětu dodávky
  • Zastupování v soudním či rozhodčím řízení v souvislosti se spory vzniklými z mezinárodního obchodního styku
  • Asistenci v soudním či rozhodčím řízení v souvislosti se spory vzniklými z mezinárodního obchodního styku se sudištěm mimo území České republiky, kdy zastoupením klienta pověříme spolupracujícího advokáta se sídlem na území státu, v němž řízení probíhá

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář