SlužbyNEMOVITOSTI A DEVELOPMENT

Naše advokátní kancelář nabízí obchodním společnostem i fyzickým osobám komplexní právní služby v souvislosti s odkupem, výstavbou, správou a provozem nemovitostí. Máme mnoho zkušeností s převody nemovitostí, jakož i nájemními vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Naše kancelář rovněž právně zaštiťovala řadu významných developerských projektů, s nimiž souvisí úprava věcných práv k pozemkům (např. skupování pozemků, věcná břemena či nájemní vztahy), jednání s úřady o případné změně územního plánu, smluvní dokumentace týkající se přípravné fáze projektu (pro zpracování projektové dokumentace), stavební řízení, smluvní dokumentace týkající se realizační fáze projektu (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o úvěru, zajišťovací smlouvy a další dle aktuálních potřeb).

Naše kancelář připravovala právní dokumentaci a poskytovala poradenství například v souvislosti s výstavbou víceúčelové haly v Opavě, celé řady výrobních - průmyslových hal či vysokoškolských kolejí.

V souvislosti s právními vztahy k nemovitostem a developerskými projekty jsme schopni Vám nabídnout zejména:
  • Přípravu smluvní dokumentace týkající se převodů nemovitostí (např. budoucí smlouvy kupní, kupní smlouvy)
  • Přípravu smluvní dokumentace v souvislosti s výstavbou rodinných či bytových domů, průmyslových hal či výrobních areálů (např. smlouvy o dílo)
  • Přípravu nájemních či podnájemních smluv ve vztahu k nemovitostem
  • Přípravu smluv o správě nemovitostí
  • Právní poradenství při přípravě a realizaci investičních a developerských projektů včetně poradenství ve vztahu k financování projektů či společné součinnosti – spolupráci více investorů za účelem realizace rozsáhlejších projektů (např. smlouvy o sdružení, smlouvy o úvěru včetně zajišťovacích smluv)
  • Kompletní zpracování smluvní dokumentace pro investory a developery (např. smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření architektonického díla, manažerské smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy)
  • Právní poradenství a zastupování při jednání se stavebními úřady, úřady památkové péče, jakož i orgány ochrany životního prostředí
  • Zastupování ve správním řízení při získávání územního rozhodnutí či stavebního povolení (stavební řízení) a před katastrálními úřady v souvislosti se změnou zápisů v katastru nemovitostí
  • Zastupování v soudních sporech týkajících se nemovitostí a právních vztahů souvisejících s přípravou a realizací developerských projektů

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář