SlužbyOBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo považujeme za základní odvětví civilního práva. V souvislosti s občanskoprávními vztahy poskytujeme právní služby nejčastěji fyzickým, ale též právnickým osobám. Předmětem jsou převážně právní vztahy k nemovitostem, rodinně-právní vztahy – pokud jde o společné jmění manželů, smluvní vztahy mezi fyzickými osobami – nepodnikateli navzájem či mezi fyzickou osobou – nepodnikatelem na straně jedné a podnikatelem na straně druhé, ale též otázky ochrany osobnosti, ochrany spotřebitele či odpovědnosti za škodu.

Naše kancelář poskytuje v oblasti občanského práva zejména následující právní služby:
 • Příprava dokumentace pro převod nemovitostí včetně zastupování před katastrálními úřady.
 • Sepis listin a poradenství týkající se zástavního práva, zadržovacího práva a věcných břemen
 • Právní zastoupení v souvislosti s ochranou vlastnického práva
 • Sepis listin a poradenství týkající se vlastnictví bytů a nájemních vztahů
 • Právní úprava spoluvlastnických vztahů (založení, změny, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví)
 • Právní úprava společného jmění manželů (změny a vypořádání společného jmění manželů)
 • Právní vztahy týkající se odpovědnosti za škodu
 • Právní vztahy týkající se odpovědnosti za bezdůvodné obohacení
 • Sepis listin – jednostranných, dvoustranných a vícestranných právních úkonů, na jejichž základě dochází ke vzniku, změně či zániku závazkových právních vztahů
 • Sepis listin v souvislosti s ochranou osobnosti
 • Právní zastoupení v oblasti ochrany spotřebitele
 • Příprava spotřebitelských smluv a řešení otázek s těmito spojených
 • Uplatnění neplatnosti, odporovatelnosti, práva na odstoupení od smlouvy a jiných vad právních úkonů
 • Vedení soudních sporů týkajících se občanskoprávních věcí

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář