SlužbyObčanské právo
 • Ochrana osobnosti
 • Spotřebitelské smlouvy
 • Komplexní poradenství v oblasti ochrany spotřebitele
 • Problematika spotřebitelských úvěrů
 • Zpracování dokumentace pro převod nemovitostí
 • Zřizování zástavních práv či věcných břemen k nemovitostem
 • Zřizování, rušení a vypořádávání spoluvlastnictví
 • Vypořádávání společného jmění manželů
 • Právní vztahy týkající se bytového vlastnictví a bytových družstev
 • Právní poradenství při uzavírání smluv, sepisování smluv a revidování smluvní dokumentace
 • Vymáhání práv z odpovědnosti za škodu
 • Vymáhání práva na vydání bezdůvodného obohacení
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování před všemi soudy na území České republiky a v rozhodčím (arbitrážním) řízení

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář