SlužbyOBCHODNÍ PRÁVO

Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na podnikové poradenství. Máme zájem na vytváření dlouhodobé a stabilní spolupráce s našimi klienty, jimž poskytujeme komplexní právní poradenství při jejich každodenním fungování.

V důsledku dlouhodobé spolupráce s konkrétním klientem si vytvoříme dokonalý přehled o obchodní činnosti klienta, jeho poměrech, interních vztazích, jakož i o vztazích našeho klienta navenek. Výsledkem je naše způsobilost posoudit daný právní problém rovněž v rovině ekonomické i obchodní, čímž jsme schopni nabídnout klientovi řešení, které plně odpovídá jeho obchodním záměrům. Veškerou dokumentaci připravujeme s maximálním důrazem na prevenci – předcházení soudním sporům a současně jednoznačnost – pro případ, že by k soudnímu sporu přes veškeré úsilí došlo. Ve vztahu k obchodním společnostem a družstvům, které zastupujeme, jsme garantem právní korektnosti veškerých podnikatelských aktivit našich klientů.

Našim obchodním partnerům poskytujeme při jejich běžné činnosti právní poradenství v rámci obchodního práva nejčastěji v těchto oblastech:
 • Firemní právo
 • Hospodářská soutěž (antitrustové právo, nekalá soutěž)
 • Korporátní právo (zakládání obchodních společností a družstev, jejich přeměny - fúze, transformace, rozdělení, přechod jmění na společníka či nástupnickou společnost, navyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností, převody obchodních podílů, převody akcií, koupě a prodej podniků)
 • Akvizice včetně právního due diligence
 • Rušení a likvidace obchodních společností a družstev
 • Smluvní závazkové vztahy (nejčastěji všeobecné smluvní podmínky, rámcové smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, leasingové smlouvy, úvěrové smlouvy, přepravní smlouvy a další)
 • Vymáhání pohledávek
 • Vytváření a průběžná aktualizace standardní právní dokumentace klienta (vzorové smlouvy, všeobecné smluvní podmínky apod.), to vše v souladu s aktuální českou a evropskou právní úpravou
 • Mezinárodní smluvní závazkové vztahy
 • Odpovědnostní závazkové právní vztahy – odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • Soudní spory související s obchodním a mezinárodním obchodním stykem
 • Rozhodčí řízení (arbitráž) související s obchodním a mezinárodním obchodním stykem

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář