SlužbyPRACOVNÍ PRÁVO

Oblast pracovního práva je poměrně častým předmětem poskytování právních služeb poptávaných především obchodními společnostmi, družstvy a veřejnoprávními subjekty v roli zaměstnavatelů. V souvislosti s pracovně-právními vztahy poskytujeme nejčastěji konzultace, právní stanoviska, zhotovujeme komplexní smluvní dokumentaci, přebíráme zastoupení v soudních sporech, ale též připravujeme vnitropodnikové normy, kolektivní smlouvy či aktivně se podílíme na řešení kolektivních sporů.

Oblast pracovního práva není možné ze strany zaměstnavatelů podcenit. Český právní řád zná řadu ochranných prvků zaměstnanců, které jsou obsaženy v zákoníku práce, jakož i v zákoně o inspekci práce či zákoně o zaměstnanosti. Oba právní předpisy předpokládají poměrně přísné sankce za pochybení zaměstnavatelů. Těmto lze proto doporučit velmi přísné dodržování pracovně-právních předpisů.

V rámci pracovního práva nejčastěji poskytujeme následující právní služby:
 • Zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech vzniku, změn a zániku pracovního poměru
 • Zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech vzniku, změny a zániku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech obsahu pracovního poměru [nárok na dovolenou, pracovní podmínky, BOZP, mzdové (platové) podmínky, náhrada mzdy]
 • Zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech odpovědnosti za škodu
 • Poradenství v oblasti kolektivního pracovního práva
 • Zprostředkování smíru v rámci kolektivního vyjednávání
 • Příprava a uzavírání kolektivních smluv (vyššího i nižšího stupně)
 • Zastupování, vyhotovování písemností a konzultace v kolektivních pracovněprávních sporech
 • Zpracování komplexní dokumentace pro účely agenturního zaměstnávání
 • Zastupování ve správním řízení vedeném úřady práce či státním úřadem inspekce práce
 • Zastupování v soudních sporech

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář