SlužbyPRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

V naší právní praxi se zabýváme rovněž právy duševního vlastnictví. Jedná se jak o oblast práv autorských a práv s právem autorským souvisejících, tak i o oblast práv průmyslových a nekalou soutěž.

V minulosti jsme mimo jiné připravovali smluvní dokumentaci a všeobecné smluvní podmínky pro výrobce software, licenční smlouvy pro vydavatelství a nakladatelství, poskytovali jsme komplexní právní poradenství v souvislosti s přihlašováním a zápisem průmyslových práv do příslušných registrů České republiky, vedli jsme řadu soudních sporů týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.

V souvislosti s právy duševního vlastnictví poskytujeme právní poradenství v následujících oblastech:
  • Autorskoprávní vztahy
  • Patentová ochrana
  • Průmyslové vzory
  • Užitné vzory
  • Ochranné známky
  • Topografie polovodičových výrobků
  • Příprava smluvní dokumentace (např. licenční smlouvy, smlouvy o dílo, marketingové smlouvy, mediální smlouvy, smlouvy o využití práv k duševnímu vlastnictví a jiné)
  • Soudní spory v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a odpovědnost za porušení autorských a průmyslových práv

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář