SlužbySOUDNÍ SPORY, ARBITRÁŽE

V oblasti vedení soudních sporů i arbitrážních řízení máme bohaté zkušenosti. Oblast sporného práva považujeme za jednu z priorit naší činnosti, neboť znamená důslednou ochranu zájmů našich klientů. Máme propracovaný interní systém evidence a taktiky vedení soudních sporů. Díky využívání speciálních elektronických systémů a programů máme okamžité informace o veškerém dění o probíhajícím soudním řízení, v důsledku čehož jsme schopni bez prodlení a s maximální razancí reagovat na právní úkony a počínání účastníka řízení stojícího proti našemu klientovi. Naše klienty vždy informujeme o všech podstatných změnách a vývoji každé jejich konkrétní kauzy.

Naše kancelář zastupuje klienty nejčastěji v následujících oblastech sporného práva:
  • Vymáhání pohledávek
  • Řízení týkající se věcných práv (vlastnické právo, zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena)
  • Řízení týkající se závazkových právních vztahů (nároků ze smluv, nároků z odpovědnosti za škodu, nároků z odpovědnosti za bezdůvodné obohacení)
  • Řízení týkající se cenných papírů
  • Řízení týkající se nekalé soutěže
  • Pracovně-právní spory
  • Řízení týkající se práv k duševnímu vlastnictví (autorská a průmyslová práva)
  • Rozvodová řízení
  • Řízení o vypořádání společného jmění manželů
  • Rozhodčí řízení (arbitrážní řízení)

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář