ObsazeníJUDr. Tomáš Hulva, MBA, LL.M.
advokát


Tomáš Hulva absolvoval v roce 2004 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Roku 2006 složil rigorózní státní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl mu přiznán titul doktora práv (ve zkratce JUDr.). Následně absolvoval v roce 2015 u Ústavu profesních studií v Ostravě certifikovaného International Education Society London (IES) studijní program Master of Business Administration (MBA), obor „Právo v podnikání“ a studijní program Master of Laws (LL.M.), obor „Korporátní právo – správa a řízení společností“. Praxi advokátního koncipienta vykonával v renomované mezinárodní advokátní kanceláři a dále v advokátní kanceláři Mgr. Antonína Hulvy. Jako advokát působí od roku 2008. Vedle advokátní praxe působí jako lektor pro řadu vzdělávacích agentur a vede školení pro Českou advokátní komoru. Od roku 2013 působí také jako rozhodce.

Při své profesní činnosti se Tomáš Hulva blíže specializuje na občanské, obchodní a pracovní právo. Věnuje se též právu správnímu a trestnímu. Z úzké specializace se jedná o korporátní právo, vymáhání pohledávek, závazkové právní vztahy, právo duševního vlastnictví, dodávky investičních celků, development a čerpání dotací z evropských strukturálních fondů. V oblasti soukromého práva je též publikačně činný. Je autorem 13 časopiseckých článků a 5 monografií.

Tomáš Hulva při výkonu advokacie v oblasti korporátního práva založil celou řadu obchodních společností, realizoval jejich přeměny a restrukturalizace, připravoval akvizice obchodních společností včetně jejich právního due diligence. V oblasti mezinárodního obchodu se podílel například na realizaci: dodávky drtící jednotky a třídičky suti a kameniva do Iráku, subdodávky armatur pro výstavbu elektrárny v Pákistánu či Rumunsku, dodávky komodit do Iráku, výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci či výstavby masokombinátu v Súdánu. V oblasti developmentu právně zaštítil výstavbu řady průmyslových objektů, vysokoškolských kolejí či Fakulty elektrotechniky a informatiky. V oblasti obchodních závazkových vztahů připravoval například kompletní smluvní dokumentaci pro leasingové společnosti (úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy, factoring, všeobecné smluvní podmínky), výrobní společnosti (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, rámcové smlouvy, všeobecné smluvní podmínky), softwarové společnosti (licenční smlouvy a licenční ujednání, všeobecné smluvní podmínky), stavební a developerské společnosti. V oblasti práva Evropských společenství se podílel na realizaci projektů financovaných z evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“, jakož i v rámci Operačního programu „Podnikání a inovace“.

Jazyková výbava: český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk

Specializace:
 • Cenné papíry
 • Hospodářská soutěž
 • Insolvenční právo, restrukturalizace a likvidace společností
 • Korporátní právo (právo obchodních společností)
 • Mezinárodní korporátní právo
 • Mezinárodní obchod a investiční celky
 • Obchodní závazkové vztahy
 • Právo duševního vlastnictví
 • Přeměny společností a akvizice
 • Reengineering podnikových struktur a procesů
 • Vedení soudních sporů a rozhodčích řízení


Výběr realizovaných projektů:
 • Právní zaštítění výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci
  (investice v hodnotě cca 2,5 mld. Kč)
 • Právní zaštítění projektu výstavby mezinárodního počítačového centra
  (investice v hodnotě cca 2 mld. Kč)
 • Právní zaštítění projektu vybudování vědeckého výzkumného centra v oblasti materiálového inženýrství
  (investice v hodnotě cca 1 mld. Kč)
 • Právní zaštítění výstavby Fakulty elektrotechniky a informatiky
  (investice v hodnotě cca 1 mld. Kč)
 • Právní zaštítění dodávky armatur pro výstavbu elektrárny v Pákistánu
  (transakce v hodnotě cca 250 mil. Kč)
 • Právní zaštítění dodávky armatur pro výstavbu jaderné elektrárny na území Slovenské republiky
  (transakce v hodnotě cca 200 mil. Kč)
 • Akvizice obchodní společnosti zabývající se výrobou hutního materiálu
  (transakce v hodnotě cca 200 mil. Kč)
 • Právní zaštítění projektu výstavby výrobní haly
  (investice v hodnotě cca 160 mil. Kč)
 • Právní zaštítění dodávky vodních turbín do Venezuely
  (transakce v hodnotě cca 150 mil. Kč)
 • Právní zaštítění dodávky komodit do Iráku
  (transakce v hodnotě cca 100 mil. Kč)
 • Právní zaštítění modernizace bolku č. 1 elektrárny na území Kubánské republiky
  (investice v hodnotě cca 70 mil. Kč)

<< Zpět

Kontakt

HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo advokátní kanceláře
náměstí Republiky 2/1
CZ-746 01 OPAVA


Telefon: (+420) 553 717 132
Email: office@hulva.cz

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář