SlužbyVYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

V souvislosti s vymáháním pohledávek vedeme ve vztahu ke každému konkrétnímu klientovi evidenci všech jeho pohledávek, přičemž v zastoupení klienta dosáhneme k jednotlivým pohledávkám vydání exekučního titulu (platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález) a následně předáváme celou záležitost na exekuci. V souvislosti s vymáháním pohledávek je pro jejich efektivní vymáhání důležitým faktorem čas. Této skutečnosti jsme si dobře vědomi. V souvislosti s vymáháním pohledávek nabízíme velmi zajímavou formu spolupráce pro klienty s větším portfoliem pohledávek. Bližší informace naleznete pod odkazem „Ceny právních služeb“. Vymáhání pohledávek prakticky funguje tím způsobem, že klient nám předá soubor pohledávek, jež budou ihned zpracovány, zaevidovány a uplatněny u věcně a místně příslušného soudu či arbitrážního soudu. Klient bude získávat průběžné informace o stavu řízení. Automaticky po přisouzení pohledávky v nalézacím řízení, nebude-li částka uhrazena dobrovolně, bude přistoupeno k exekuci.

Pro dlouhodobé klienty realizujeme nejen efektivní vymáhání pohledávek, ale v rámci precizace a průběžné aktualizace obchodně-právní dokumentace přizpůsobujeme rovněž smluvní dokumentaci a všeobecné smluvní podmínky moderním trendům v oblasti vymáhání pohledávek. Značných úspěchů v oblasti jejich vymáhání dosahujeme zejména díky rozhodčím doložkám, které klientům garantují získání exekučního titulu v průběhu cca 1 – 2 měsíců od podání žaloby (návrhu na vydání rozhodčího nálezu). Následně již zbývá jen přistoupit k exekuci.

V souvislosti s vymáháním pohledávek poskytujeme našim klientům zejména následující právní servis:
  • Vymáhání pohledávek v nalézacím řízení soudním
  • Vymáhání pohledávek ze směnek
  • Vymáhání pohledávek prostřednictvím rozhodčího řízení (arbitráže)
  • Zastupování v exekučním řízení
  • Komplexní správa a vymáhání pohledávek klientů
  • Optimalizace obchodněprávní dokumentace klientů se zaměřením na efektivní vymáhání pohledávek

Jsme Vám k dispozici

Sídlo advokátní kanceláře:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

(jinak dle předchozí telefonické dohody)

Kontaktní formulář

Napište nám svoji poptávku!
Máte dotaz k poskytování právních služeb? Máte zájem o sjednání schůzky? Neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář!
Chci vyplnit formulář
 
 
Copyright ©2013 HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář